top of page
Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2023 kommer snart!
Verksamhetsberättelse 2022
Styrelsen 2022

Ordförande: Pontus Karlsson 

Vice Ordförande: Noah Wijkström

Kassör: Per Gullström

Sekreterare: Maja Adamsson

Ledamot: Johan Brändstedt 

Ledamot: Kajsa Skotte

Ledamot:  Mats Huss (avgick under 2022)

 

Valberedning:  Valentin Stråhed Wickman, Alice Westergården

Antal medlemmar: 95 medlemmar

Verksamhet 2022

Verksamheten 2022 bestod till majoritet av 2 träningstrupper och 2 Nippersgrupper; Seniorer, Juniorer/Nybörjare, Nippers, Nippers Fortsättningsgrupp. Inga större förändringar skedde i träningsstruktur, tider eller innehåll jämfört med 2021.

 

Huvudtränare Seniorer: Pontus Karlsson

Huvudtränare Juniorer: Maja Adamsson

Nippersansvarig: Maja Adamsson

Träningar

Träningar genomfördes mellan följande datum:

Seniorer: Start: 2022-03-01, Slut: 2022-10-31. 

 

Juniorer: Start: 2022-05-20, Slut: 2022-08-30

Nippers + Fortsättningsgrupp: Start: 2022-06-26, Slut: 2022-08-21

Träningar genomfördes följande dagar och tider:

Seniorer:

Tisdag: 18:00-19:30

Torsdag: 18:00-19:30

Lördag: 18:00-19:30

 

Juniorer:

Onsdag: 17:00-18:30

Fredag: 16:00-17:30

 

Nippers:

Söndag: 10:30-13:00

Tävlingar

2022 var ett framgångsrikt år för tävlingsverksamheten. Föreningen deltog i Uttagningstävling hav, DLRG Cup, Svenska mästerskapen i hav, Ocean perf Challange och Danska mästerskapen i hav. Trots att vi gick ur 2 år av pandemi lyckades föreningen prestera sitt bästa år någonsin

Som den starkaste klubben i Norden och tredje bästa klubb på DLRG Cup, visade våra medlemmar stort engagemang och tävlingsanda. Noah och Alice utmärkte sig särskilt under Danska mästerskapen, med Alice som nådde en imponerande tredjeplats på DLRG. Dessa prestationer bidrog till att höja föreningens anseende och inspirerade både nya och befintliga medlemmar att satsa på tävlingsdelen av verksamheten.

Seniorer

Under 2022 kunde seniorerna äntligen återvända till tävlingsarenan efter det ofrivilliga uppehållet på grund av Covid-pandemin. Gruppen har vuxit betydligt under året och har nu ett komplett herrlag som har visat prov på god sammanhållning och engagemang. En av de största framgångarna under året har varit deltagandet i flera nationella och internationella tävlingar, där laget har visat upp en stark prestation. Inför 2023 är målet att även skapa ett konkurrenskraftigt damlag, vilket skulle stärka seniorverksamheten ytterligare och bidra till en ännu mer dynamisk träningsmiljö.

Juniorer

Juniorerna har tränat hårt under 2022, vilket har resulterat i att de kunnat delta i Svenska mästerskapen i hav. Deras engagemang och framsteg under året har varit mycket lovande, vilket bådar gott för föreningens framtida tävlingsresultat. Ett stort antal juniorer kommer att gå upp i den seniora gruppen inför 2023, vilket kommer att bidra till en starkare och mer erfaren trupp. Ledarna har arbetat målmedvetet med att stärka gruppdynamiken och utveckla individuella färdigheter hos juniorerna.

Nippers

Nippersverksamheten har fortsatt att utvecklas under 2022. Den nya uppdelningen av ansvar och grupper har varit mycket uppskattad av både ledare och deltagare. Genom att involvera juniorerna i att hålla i Nippers-träningar har vi skapat en starkare koppling mellan de olika åldersgrupperna och ökat engagemanget för föreningen i stort. Denna nya struktur har fått mycket positiv respons, och planen är att fortsätta med samma upplägg under 2023.

Medlemsantal

Under 2022 var medlemsantalet relativt stabilt, med totalt 95 medlemmar enligt svenskalag. Fokus låg på att utveckla kärnverksamheten och tävlingsgrupperna, samt att bibehålla och förbättra kvaliteten inom Nippersverksamheten.

Trots det stabila medlemsantalet har föreningen arbetat hårt för att främja gemenskap och engagemang bland medlemmarna. Tävlingsresultaten och framgångarna under året har spelat en viktig roll för att stimulera intresset och motivationen hos både nya och befintliga medlemmar. Föreningen har även fokuserat på att säkerställa en välkomnande och stöttande miljö, där alla medlemmar kan trivas och utvecklas.

 

Ord från Ordförande

Som ordförande är det mycket glädjande att se hur föreningen överlevde Covid-pandemin och kunde gå in i 2022 starkare än någonsin. Klubbkassan är stabil, och medlemsantalet har förblivit oväntat stabilt under dessa osäkra tider. Vår förening har visat prov på en stark sammanhållning och engagemang hos både ledare och medlemmar. Jag är stolt över alla de framsteg som har gjorts under året och ser fram emot att se vad vi kan åstadkomma tillsammans under 2023.

bottom of page