Verksamhetsberättelse 2020
Styrelsen 2020

Ordförande: Pontus Karlsson 

Kassör: Per Gullström

Sekreterare: Mats Huss

Ledamot: Johan Brändstedt 

Ledamot:  Noah Wijkström

Ledamot:  Anders Svensson

Ledamot: Niclas Rodin

Ledamot: Anders Landin

Ledamot: Kajsa Skotte

Ledamot:  Maja Adamsson

 

Valberedning:  Maja Adamsson, Kajsa Skotte, Stefan Ottosson

 

Antal medlemmar: 76 medlemmar

Antal aktiva medlemmar: 45 aktiva

 

Verksamhet 2020

Verksamheten 2020 bestod till majoritet av tre träningstrupper; Seniorer, Juniorer/Nybörjare, Nippers. Utöver den aktiva tränande verksamheten höll klubben i Boardweek, en för allmänheten möjlighet att komma i kontakt med olika former av suf sporter. Lägret riktade sig till ungdomar och var väl bemött av de som gick lägret.   

 

Huvudtränare Seniorer: Pontus Karlsson

Huvudtränare Juniorer: Maja Adamsson

Tränare: Noah Wijkström, Kajsa Skotte

Nippersansvarig: Maja Adamsson

Ledare: Alice Westergården, Hedda Senneval, Oliver Christensen, Noah Wijkström, Kajsa Skotte, Ida Ottosson.

 

Board Week Ansvariga: Anders Landin, Anders Svensson, Mats Huss

Ledare: Erik Ottosson

Träningar

Träningar genomfördes mellan följande datum:

Seniorer: Start: 2020-03-01, Slut: 2020-10-31. 

 

Juniorer: Start: 2020-05-20, Slut: 2020-08-30

 

Nippers: Start: 2020-06-30, Slut: 2020-08-18

 

Träningar genomfördes följande dagar och tider:

Seniorer:

Tisdag: 18:00-19:30

Torsdag: 18:00-19:30

Lördag: 18:00-19:30

 

Juniorer:

Onsdag: 17:00-18:30

Fredag: 16:00-17:30

 

Nippers:

Söndag: 11:30-13:00

Tävlingar

Det var en tung sommar för sporten då få tävlingar genomfördes pga Covid 19. 

Under 2020 ställde klubben upp på följande tävlingar: 

Tylösand Ocean Cup

Seniorer

Som tränare för seniorerna så har det varit svårt att hålla ett högt fokus i träningarna då det inte fanns några tävlingar som truppen tränande aktivt för. 2020 går i historien som det året vi tränade för att behålla gemenskapen i truppen. Säsongen startar alltid starkt med många tränande då samtliga anställda livräddare i kommunen använder träningsgruppen för att komma i form till proven i början av bevakningen. Vi hoppas att 2021 kommer bära med sig fler tävlingsmöjligheter så att intensiteten kan öka på träningarna. 

Juniorer

2020 tog vid där 2019 slutade med en full grupp Juniorer. Utvecklingen av gruppen visar på mycket potential, behovet att utöka antalet platser har ökat kraftigt igen och inför 2021 så måste investeringar genomföras för att kunna utöka grupperna ytterligare. Två juniorer flyttar från och med 2021 upp i seniorgruppen, en utveckling som visar på att intresset för sporten är högt hos de tränande juniorerna.

Nippers

Nippers hade ett lyckat år med 26 anmälda barn. Vi genomförde utökningen som planerat genom att låna material från våra vänner i Tylösand. Gruppen i år visade på att vi troligtvis måste dela upp Nippers i två grupper inför 2021. Det var svårt under 2020 att matcha nivån på träffarna för att alla barnen skulle tycka det var kul och utmanande utan att det blev för svårt. Inför 2021 kommer Nippers att delas upp i två grupper en Nippers grupp och en fortsättningsgrupp. 

Övrigt

2020 spenderades det mycket tid åt att säkra upp lokal för föreningen. Även om vi har fått tillgång till lokalen så kommer en del renovering krävas för att det skall kunna gå att genomföra träningsverksamhet i lokalen. Under 2020 lades det tid på att renovera de ytor som vi hade tillgång till. Överlag så var 2020 ett övergångsår och planeringsår för att cementera vår plats som surf klubb i Skanör. Mycket kommer att krävas av de engagerade i föreningen för att kunna öppna upp lokalen för verksamhet under 2021

 

Ord från Ordförande

2020 var ett år kantat med frustration, ett år som vi var tvungna att gå igenom men ett år som inte skall repeteras. För att klubben skall överleva framtiden så krävs det nu att fler tar ett steg fram och tar ansvar för det som behöver göras för att vi skall lyckas. Vi har sett under året vilken skillnad en person gör då vår kära sekreterare kämpat med sin sjukdom nu under lång tid. Hålrummet Mats lämnade efter sig från och till var något vi alla kände av. Mina och våra tankar är med dig i den otroligt tuffa resa som du just nu går igenom. Jag vädjar till min styrelse att vara lyhörda till situationer som dessa, även jag har mina gränser och 2020 var en tungt år. 

 

Det är dock med tanken att det är som mörkast just före gryningen som jag väljer att se på det. Våren är här och 2021 kommer vad jag hoppas bära med sig fantastiska möjligheter.